Meniny má Hugo
   

Firma:
Login*:
*bez diakritiky a medzier
Heslo:
Overenie hesla:
Mesto:
Ulica:
Tel.:
E-mail:
Web:
IČO:

Kontaktná osoba
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
E-mail:Keďže naša spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodnou činnosťou sprístupnili sme možnosť registrácie len pre našich obchodných partnerov a firmy so záujmom o spoluprácu. Predtým ako sa zaregistrujete pozorne si najskôr prečítajte naše obchodné podmienky.

Pri registrácii postupujte nasledovným spôsobom:
- vyplňte všetky potrebné údaje o vašej firme
- do kolonky LOGIN uveďte ľubovoľné meno, pod ktorým sa neskôr budete prihlasovať
- do kolonky HESLO uveďte ľubovoľné heslo, pod ktorým sa neskôr budete prihlasovať
- do kolonky OVERENIE HESLA uveďte heslo, ktoré ste zadali, aby sa overila jeho správnosť.

LOGIN a HESLO si dobre uschovajte, aby ste ho mohli použiť pri nasledujúcom prihlásení. Pokiaľ zabudnete HESLO, kontaktujte nás na adrese bizuteria@silveria.sk.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa zaväzujeme, že budeme postupovať tak, aby sme tieto údaje ochránil. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa a v žiadnom prípade nebudú postúpené tretím stranám.